Leasing | NOSHI Rent A Car Albania

Per me shume informacion rreth Leasing na kontaktoni tek numrat tane ose na shkruani tek irentalbania@gmail.com.

iRent Leasing - Makinat e Kompanise

Leasing eshte e vetmja zgjidhje efikase per makinat e kompanise.

 

Nje pagese mujore qe perfshin gjithecka. E menaxhueshme dhe e parashikueshme ne cdo kohe.

Me e rendesishmja, komforti qe ju jep ideja e te pasurit transportin e zgjidhur per kompanine tuaj.

 

Ne terma financiare Leasing perfaqeson permbledhjen ne nje fature mujore te kostove te transportit.

Ne terma logjistike Leasing perfaqeson zevendesimin e nje departamenti te tere transporti.

 

Kontratat iRent Leasing funksionojne si me poshte:

1. Ju zgjidhni automjetin dhe planin mujor.

2. Ne zgjidhim cdo gje tjeter.

 

iRent Leasing ne Letra:

- Perdorimi Automjetit ne Shqiperi dhe Jashte

- Siguracion te Plote (TPL + Kasko)

- Sherbimet Periodike

- Automjet Zevendesues

- Asistence 24 Ore

- Taksa dhe Kolaudim

- TVSH (20%)

 

iRent Leasing ne Praktike:

- Automjete me plan mujor sipas deshires 12, 24, 36, ose 48 muaj

- Menaxhim dhe zgjidhje te rregjistrimit dhe targimit te automjetit

- Menaxhim dhe zgjidhje te taksave vjetore dhe kolaudimit vjetor

- Menaxhim dhe zgjidhje te aksidenteve dhe procedurave me Policine

- Menaxhim dhe zgjidhje te problemeve mekanike ne terren

- Menaxhim dhe zgjidhje te sherbimeve periodike

- Zevendesim te automjetit ne cdo rast

- Asistence ne terren 24 ore

- Fature Tatimore me TVSH cdo muaj

Hyrje  >  Leasing  >  Leasing

Leasing

Leasing ose Qeraja Afatgjate eshte sherbimi kryesor B2B qe ofron iRent.

 

2016 iRent Shpk